Ważniejsze zasady programu

 

 1. Program umożliwia rozliczenia przedsięwzięcia rozpoczętego 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku
 2. Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
 3. Dofinansowanie przyznawane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budynek zlokalizowany w terenie województwa.
 4. Dofinansowanie może być w formie dotacji lub dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytowego. W takiej sytuacji Beneficjent musi złożyć wniosek o dofinansowanie w banku równocześnie z wnioskiem o kredyt.
 5. W Programie nie mogą brać udziału budynki gospodarcze, jak i budynki wykorzystywane sezonowo.
 6. W budynku, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni jaką zajmuje ta działalność w budynku. Jeżeli działalność gospodarcza zajmuje ponad 30% powierzchni to budynek taki nie może brać udziału w Programie.
 7. Warunkiem dofinansowania jest, zobowiązanie Beneficjenta, że po zakończeniu realizacji Programu w budynku objętym dofinansowaniem nie będzie zainstalowane oraz użytkowane źródło ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 klasa normy według normy europejskiej EN 303-5. A także urządzenia służące do celów grzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej będą spełniać wymagania obowiązujące na terenie budynku objętego dofinansowaniem.
 8. Budynki wybudowane po 31 grudnia 2013 roku nie mogą nie mogą brać udziału w zakresie ocieplenia przegród budowlanych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
 9. W ramach Programu można dofinansować zakup i montaż tylko jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.
 10. Gdy budynek posiada przyłącz do sieci dystrybucji gazu, to w ramach Programu nie można zamontować kotła na paliwo stałe.
 11. Wymienione źródło ciepła na paliwo stałe musi zostać trwale wyłączone z użytku.

 

Wraz z aktualnością Programu ogólny zakres możliwych przedsięwzięć obejmuje tabela 1. Szczegółowy zakres prac objętych programem został ujęty w tabeli 2.

Pełną dokumentację potrzebną do złożenia wniosku mogą Państwo pobrać na Portalu Beneficjenta lub poprzez kliknięcie w link.

 

Masz więcej pytań?

 

Zadaj pytanie korzystając z zakładki "Kontakt, a w ciągu kilku godzin otrzymasz odpowiedź.

 

Za dużo informacji?

 

Zadaj nam pytanie lub przyjdź do nas. Wszystko wyjaśnimy w sposób klarowny i oczywisty.

 

Nasza firma poprowadzi Twój wniosek od początku do końca. Nie będziesz musiał martwić się formalnościami!!!

 

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/o-programie-czyste-powietrze-/

oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/

Program Priorytetowy "Czyste powietrze" ma na celu zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń związanych z niską emisją (zanieczyszczenia pochodzące z domów jednorodzinnych). Pomóc w tym ma wymiana źródeł ciepła oraz gruntowna termomodernizacja budynków.

Na Program przeznaczono 103 mld zł. w formie dotacji i pożyczek do wykorzystania do 2029 roku.

 

Kto może brać udział w Programie?

 

Beneficjentami Programu są osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Zasady działania programu

 

W ramach Programu zwracana jest część wydatków poniesionych w związku z działaniami obejmującymi termomodernizację oraz wymianę źródeł ciepła. W Programie są dwa poziomy dofinansowania:

 1. podstawowy poziom dofinansowania: Dotyczy osób, których roczny dochód nie przekracza kwoty 100 000 zł, stanowiący podstawę obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. W przypadku podstawowego poziomu dofinansowania roczny przychód liczony jest tylko na Beneficjenta.
 2. podwyższony poziom dofinansowania: Dotyczy osób, których średni miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
 • 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Zaświadczenia o dochodach będą wydawane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

 

Zakres przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej Przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną
PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz

zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła.

Dodatkowo wykonane mogą być prace związane z: instalacją C.O. lub C.W.U;

mikroinstlacją fotowoltaiczną; wentylacja mechaniczną; ociepleniem przegród budowlanych, okien i drzwi; 

dokumentacją dotycząca  powyższego zakresu

25 000 zł 30 000 zł

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

-zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w pkt 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo - zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu. Dodatkowo wykonane mogą być prace związane z: instalacją C.O. lub C.W.U.; mikroinstalacją fotowoltaiczną,

wentylacją mechaniczną, ociepleniem przegród budowlanych, drzwi i okien; dokumentacją dotycząca powyższego zakresu

20 000 zł 25 000 zł

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące: wentylacje mechaniczną z odzyskiem ciepła; ocieplenie przegród budowlanych, okien i drzwi;

wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu.

10 000 zł Nie dotyczy
PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż

źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu, albo  zakup i montaż kotłowni gazowej

w rozumieniu Załącznika 2ado Programu. Dodatkowo wykonane mogą być prace związane z: instalacją C.O. lub C.W.U; mikroinstalacją fotowoltaiczną; wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła; ociepleniem przegród budowlanych, okien i drzwi; dokumentacją dotyczącą powyższego zakresu.

32 000 zł 37 000 zł

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące prace związane z: wentylacja mechaniczną z odzyskiem ciepła; ociepleniem przegród budowlanych, okien i drzwi; dokumentacją powyższego zakresu

15 000 zł Nie dotyczy

 

ZAKRES DOFINANSOWANIA

PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA

PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA

Dokumentacja

Maksymalny

procent 

dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji(zł)

Maksymalna procent 

dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji(zł)

Audyt energetyczny

100%

1 000

100%

1 000

Dokumentacja projektowa

30%

600

60%

1 200

Ekspertyzy

30%

150

60%

300

Źródła ciepła, przyłącza, instalacje, wentylacja

Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem

50%

10 000

75%

15 000

Pompa ciepła powietrze/woda

30%

9 000

60%

18 000

Pompa ciepła powietrze/woda

o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

45%

13 500

60%

18 000

Pompa ciepła typu powietrze/powietrze

30%

3 000

60%

6 000

Gruntowa pompa ciepła

o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

45%

20 250

60%

27 000

Kocioł gazowy kondensacyjny

30%

4 500

60%

9 000

Kotłownia gazowa (przyłącze gazowej instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa) Dotyczy budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucji gazu

45%

6  750

75%

11 250

Kocioł olejowy kondensacyjny

30%

4 500

60%

9 000

Kocioł na węgiel

30%

3 000

60%

6 000

Kocioł zgazowujący drewno

30%

6 000

60%

12 000

Kocioł na pellet drzewny

30%

6 000

60%

12 000

Kocioł na pellet drzewny

o podwyższonym standardzie

45%

9 000

60%

12 000

Ogrzewanie elektryczne

30%

3 000

60%

6 000

Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowe

30%

4 500

60%

9 000

Wentylacja mechaniczna

z odzyskiem ciepła

30%

5 000

60%

10 000

Mikroinstalacja fotowoltaiczna

50%

5 000

50%

5 000

Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa

Ocieplenie przegród budowlanych

30%

45zł/m2

60%

90zł/m2

Stolarka okienna

30%

210 zł/m2

60%

420 zł/m2

Stolarka drzwiowa

30%

600 zł/m2

60%

1 200 zł/m2

Tabela 2. Szczegółowy zakres prac programu

Tabela 1. Zakres przedsięwzięć Programu

Zakres przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

Przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną

PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła. Dodatkowo wykonane mogą być prace związane z: instalacją C.O. lub C.W.U; mikroinstlacją fotowoltaiczną; wentylacja mechaniczną; ociepleniem przegród budowlanych, okien i drzwi;  dokumentacją dotycząca  powyższego zakresu

25 000 zł

30 000 zł

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz: -zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w pkt 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania

i cwu albo - zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu. Dodatkowo wykonane mogą być prace związane

z: instalacją C.O. lub C.W.U.; mikroinstalacją fotowoltaiczną, wentylacją mechaniczną, ociepleniem przegród budowlanych, drzwi

i okien; dokumentacją dotycząca powyższego zakresu

20 000 zł

25 000 zł

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące: wentylacje mechaniczną

z odzyskiem ciepła; ocieplenie przegród budowlanych, okien i drzwi; wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu.

10 000 zł

Nie dotyczy

PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu, albo  zakup i montaż kotłowni gazowej

w rozumieniu Załącznika 2ado Programu. Dodatkowo wykonane mogą być prace związane z: instalacją C.O. lub C.W.U; mikroinstalacją fotowoltaiczną; wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła; ociepleniem przegród budowlanych, okien i drzwi; dokumentacją dotyczącą powyższego zakresu.

32 000 zł

37 000 zł

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące prace związane z: wentylacja mechaniczną z odzyskiem ciepła; ociepleniem przegród budowlanych, okien i drzwi; dokumentacją powyższego zakresu

15 000 zł

Nie dotyczy

ZAKRES DOFINANSOWANIA

PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA

PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA

Dokumentacja

Maksymalna intensywność dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji(zł)

Maksymalna intensywność dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji(zł)

Audyt energetyczny

100%

1 000

100%

1 000

Dokumentacja projektowa

30%

600

60%

1 200

Ekspertyzy

30%

150

60%

300

Źródła ciepła, przyłącza, instalacje, wentylacja

 

Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem

50%

10 000

75%

15 000

Pompa ciepła powietrze/woda

30%

9 000

60%

18 000

Pompa ciepła powietrze/woda

o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

45%

13 500

60%

18 000

Pompa ciepła typu powietrze/powietrze

30%

3 000

60%

6 000

Gruntowa pompa ciepła

o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

45%

20 250

60%

27 000

Kocioł gazowy kondensacyjny

30%

4 500

60%

9 000

Kotłownia gazowa (przyłącze gazowej instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa) Dotyczy budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucji gazu

45%

6  750

75%

11 250

Kocioł olejowy kondensacyjny

30%

4 500

60%

9 000

Kocioł na węgiel

30%

3 000

60%

6 000

Kocioł zgazowujący drewno

30%

6 000

60%

12 000

Kocioł na pellet drzewny

30%

6 000

60%

12 000

Kocioł na pellet drzewny

o podwyższonym standardzie

45%

9 000

60%

12 000

Ogrzewanie elektryczne

30%

3 000

60%

6 000

Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowe

30%

4 500

60%

9 000

Wentylacja mechaniczna

z odzyskiem ciepła

30%

5 000

60%

10 000

Mikroinstalacja fotowoltaiczna

50%

5 000

50%

5 000

Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa

 

Ocieplenie przegród budowlanych

30%

45zł/m2

60%

90zł/m2

Stolarka okienna

30%

210 zł/m2

60%

420 zł/m2

Stolarka drzwiowa

30%

600 zł/m2

60%

1 200 zł/m2

Zakres przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

Przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną

PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła. Dodatkowo wykonane mogą być prace związane z: instalacją C.O. lub C.W.U; mikroinstlacją fotowoltaiczną; wentylacja mechaniczną; ociepleniem przegród budowlanych, okien i drzwi;  dokumentacją dotycząca  powyższego zakresu

25 000 zł

30 000 zł

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz: -zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w pkt 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania

i cwu albo - zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu. Dodatkowo wykonane mogą być prace związane

z: instalacją C.O. lub C.W.U.; mikroinstalacją fotowoltaiczną, wentylacją mechaniczną, ociepleniem przegród budowlanych, drzwi

i okien; dokumentacją dotycząca powyższego zakresu

20 000 zł

25 000 zł

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące: wentylacje mechaniczną

z odzyskiem ciepła; ocieplenie przegród budowlanych, okien i drzwi; wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu.

10 000 zł

Nie dotyczy

PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu, albo  zakup i montaż kotłowni gazowej

w rozumieniu Załącznika 2ado Programu. Dodatkowo wykonane mogą być prace związane z: instalacją C.O. lub C.W.U; mikroinstalacją fotowoltaiczną; wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła; ociepleniem przegród budowlanych, okien i drzwi; dokumentacją dotyczącą powyższego zakresu.

32 000 zł

37 000 zł

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące prace związane z: wentylacja mechaniczną z odzyskiem ciepła; ociepleniem przegród budowlanych, okien i drzwi; dokumentacją powyższego zakresu

15 000 zł

Nie dotyczy

ZAKRES DOFINANSOWANIA

PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA

PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA

Dokumentacja

Maksymalny procent dotacji (zł)

Maksymalna kwota dotacji (zł)

Maksymalny procent dotacji

Maksymalna kwota dotacji(zł)

Audyt energetyczny

100%

1 000

100%

1 000

Dokumentacja projektowa

30%

600

60%

1 200

Ekspertyzy

30%

150

60%

300

Źródła ciepła, przyłącza, instalacje, wentylacja

 

Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem

50%

10 000

75%

15 000

Pompa ciepła powietrze/woda

30%

9 000

60%

18 000

Pompa ciepła powietrze/woda

o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

45%

13 500

60%

18 000

Pompa ciepła typu powietrze/powietrze

30%

3 000

60%

6 000

Gruntowa pompa ciepła

o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

45%

20 250

60%

27 000

Kocioł gazowy kondensacyjny

30%

4 500

60%

9 000

Kotłownia gazowa (przyłącze gazowej instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa) Dotyczy budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucji gazu

45%

6  750

75%

11 250

Kocioł olejowy kondensacyjny

30%

4 500

60%

9 000

Kocioł na węgiel

30%

3 000

60%

6 000

Kocioł zgazowujący drewno

30%

6 000

60%

12 000

Kocioł na pellet drzewny

30%

6 000

60%

12 000

Kocioł na pellet drzewny

o podwyższonym standardzie

45%

9 000

60%

12 000

Ogrzewanie elektryczne

30%

3 000

60%

6 000

Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowe

30%

4 500

60%

9 000

Wentylacja mechaniczna

z odzyskiem ciepła

30%

5 000

60%

10 000

Mikroinstalacja fotowoltaiczna

50%

5 000

50%

5 000

Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa

 

Ocieplenie przegród budowlanych

30%

45zł/m2

60%

90zł/m2

Stolarka okienna

30%

210 zł/m2

60%

420 zł/m2

Stolarka drzwiowa

30%

600 zł/m2

60%

1 200 zł/m2

Zakres przedsięwzięcia

Bez instalacją

PV

Z instalacją

PV

PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła. Dodatkowo wykonane mogą być prace związane z: instalacją C.O. lub C.W.U; mikroinstlacją fotowoltaiczną; wentylacja mechaniczną; ociepleniem przegród budowlanych, okien i drzwi;  dokumentacją dotycząca  powyższego zakresu

25 000 zł

30 000 zł

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz: -zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w pkt 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania

i cwu albo - zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu. Dodatkowo wykonane mogą być prace związane

z: instalacją C.O. lub C.W.U.; mikroinstalacją fotowoltaiczną, wentylacją mechaniczną, ociepleniem przegród budowlanych, drzwi

i okien; dokumentacją dotycząca powyższego zakresu

20 000 zł

25 000 zł

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące: wentylacje mechaniczną

z odzyskiem ciepła; ocieplenie przegród budowlanych, okien i drzwi; wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu.

10 000 zł

Nie dotyczy

PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu, albo  zakup i montaż kotłowni gazowej

w rozumieniu Załącznika 2ado Programu. Dodatkowo wykonane mogą być prace związane z: instalacją C.O. lub C.W.U; mikroinstalacją fotowoltaiczną; wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła; ociepleniem przegród budowlanych, okien i drzwi; dokumentacją dotyczącą powyższego zakresu.

32 000 zł

37 000 zł

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące prace związane z: wentylacja mechaniczną z odzyskiem ciepła; ociepleniem przegród budowlanych, okien i drzwi; dokumentacją powyższego zakresu

15 000 zł

Nie dotyczy

ZAKRES DOFINANSOWANIA

PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA

PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA

Dokumentacja

Maksymalny procent dotacji (zł)

Maksymalna kwota dotacji (zł)

Maksymalny procent dotacji (zł)

Maksymalna kwota dotacji(zł)

Audyt energetyczny

100%

1 000

100%

1 000

Dokumentacja projektowa

30%

600

60%

1 200

Ekspertyzy

30%

150

60%

300

Źródła ciepła, przyłącza, instalacje, wentylacja

 

Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem

50%

10 000

75%

15 000

Pompa ciepła powietrze/woda

30%

9 000

60%

18 000

Pompa ciepła powietrze/woda

o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

45%

13 500

60%

18 000

Pompa ciepła typu powietrze/powietrze

30%

3 000

60%

6 000

Gruntowa pompa ciepła

o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

45%

20 250

60%

27 000

Kocioł gazowy kondensacyjny

30%

4 500

60%

9 000

Kotłownia gazowa (przyłącze gazowej instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa) Dotyczy budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucji gazu

45%

6  750

75%

11 250

Kocioł olejowy kondensacyjny

30%

4 500

60%

9 000

Kocioł na węgiel

30%

3 000

60%

6 000

Kocioł zgazowujący drewno

30%

6 000

60%

12 000

Kocioł na pellet drzewny

30%

6 000

60%

12 000

Kocioł na pellet drzewny

o podwyższonym standardzie

45%

9 000

60%

12 000

Ogrzewanie elektryczne

30%

3 000

60%

6 000

Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowe

30%

4 500

60%

9 000

Wentylacja mechaniczna

z odzyskiem ciepła

30%

5 000

60%

10 000

Mikroinstalacja fotowoltaiczna

50%

5 000

50%

5 000

Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa

 

Ocieplenie przegród budowlanych

30%

45zł/m2

60%

90zł/m2

Stolarka okienna

30%

210 zł/m2

60%

420 zł/m2

Stolarka drzwiowa

30%

600 zł/m2

60%

1 200 zł/m2

ZAKRES DOFINANSOWANIA

PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA

PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA

Dokumentacja

Max.

dotacja

(%)

Max.

kwota

dotacji (zł)

Max.

dotacja

(%)

Makx. kwota dotacji(zł)

Audyt energetyczny

100%

1 000

100%

1 000

Dokumentacja projektowa

30%

600

60%

1 200

Ekspertyzy

30%

150

60%

300

Źródła ciepła, przyłącza, instalacje, wentylacja

 

Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem

50%

10 000

75%

15 000

Pompa ciepła powietrze/woda

30%

9 000

60%

18 000

Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

45%

13 500

60%

18 000

Pompa ciepła typu powietrze/powietrze

30%

3 000

60%

6 000

Gruntowa pompa ciepła

o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

45%

20 250

60%

27 000

Kocioł gazowy kondensacyjny

30%

4 500

60%

9 000

Kotłownia gazowa (przyłącze gazowej instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa) Dotyczy budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucji gazu

45%

6  750

75%

11 250

Kocioł olejowy kondensacyjny

30%

4 500

60%

9 000

Kocioł na węgiel

30%

3 000

60%

6 000

Kocioł zgazowujący drewno

30%

6 000

60%

12 000

Kocioł na pellet drzewny

30%

6 000

60%

12 000

Kocioł na pellet drzewny

o podwyższonym standardzie

45%

9 000

60%

12 000

Ogrzewanie elektryczne

30%

3 000

60%

6 000

Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowe

30%

4 500

60%

9 000

Wentylacja mechaniczna

z odzyskiem ciepła

30%

5 000

60%

10 000

Mikroinstalacja fotowoltaiczna

50%

5 000

50%

5 000

Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa

 

Ocieplenie przegród budowlanych

30%

45zł/m2

60%

90zł/m2

Stolarka okienna

30%

210 zł/m2

60%

420 zł/m2

Stolarka drzwiowa

30%

600 zł/m2

60%

1 200 zł/m2

ILOŚĆ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

ŁĄCZNA KWOTA UZYSKANEJ DOTACJI

211

3 130 745,70 ZŁ

ILOŚĆ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

ŁĄCZNA KWOTA UZYSKANEJ DOTACJI

211

3 130 745,70 ZŁ

ILOŚĆ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI

211

3 130 745,70 ZŁ

ILOŚĆ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

211

3 130 745,70 ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA UZYSKANEJ DOTACJI

Ekosfera Energia Odnawialna Sp. z o.o.

ul. Czajkowskiego 48

38-400 Krosno

NIP 684-263-73-04

 

tel. 666 520 905  ekosfera.dotacje4@wp.pl

tel. 666 813 149  ekosfera.dotacje5@wp.pl