23 lipca 2019 roku został ogłoszony Program "Mój Prąd" mający na celu zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł.

 

Szczegółowe założenia Programu:

- dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;

- wysokość dofinansowania  w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł;

- koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;

- jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;

- instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;

- beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;

- wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej lub elektronicznej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem, złożyć osobiście w NFOŚiGW lub wypełnić wniosek online;

- kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);

- projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii  i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);

 - wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;

- do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);

- dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją);

- projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;

- beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania;

- beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);

- nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

 

 

Obecnie trwa II tura naboru wniosków do Programu, która obowiązuje od 13 stycznia 2020 roku do 18 grudnia 2020 roku..

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://mojprad.gov.pl/

CZYSTA ENERGIA? TAK TO MOŻLIWE!!!

 

Nabór wniosków w Programie "Mój Prąd" miał trwać do 18 grudnia 2020 roku. Okres ten jednak został skrócony do 6 grudnia włącznie. Jak możemy przeczytać na stronie mojprad.gov.pl czas rozpatrywania prawidłowo złożonego wniosku wynosi około 4 - 5 miesięcy.

 

Swój wniosek można sprawdzić także na stronie mojprad.gov.pl klikając w przycisk "Sprawdź jego status" i podając adres e-mail, albo numer PPE.

Ekosfera Energia Odnawialna Sp. z o.o.

ul. Czajkowskiego 48

38-400 Krosno

NIP 684-263-73-04

 

tel. 666 520 905  ekosfera.dotacje4@wp.pl

tel. 666 813 149  ekosfera.dotacje5@wp.pl