Program "Moja Woda"

Program „Moja Woda’ umożliwia uzyskanie dofinansowania na zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości.

Z programu mogą skorzystać osoby będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny. O dofinansowanie mogą starać się też właściciele domów nowo budowanych.

Na przedsięwzięcie można uzyskać 80% dofinansowania w formie dotacji, lecz nie więcej niż 5 tys. złotych.

Przedsięwzięcie może obejmować:
- przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wypustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;
- instalację rozsączającą;
- zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny:
                zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2m3
                zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1m3 pojemności (w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2m3 wymagane jest aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.)
                zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2m3 pojemności;
- elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Należy pamiętać, że realizacja przedsięwzięcia nie może zostać zakończona przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Wypełnimy wniosek za Ciebie!!! Wystarczy, że się z nami skontaktujesz i zapytasz

o szczegóły!!!

Ekosfera Energia Odnawialna Sp. z o.o.

ul. Czajkowskiego 48

38-400 Krosno

NIP 684-263-73-04

 

tel. 666 520 905  ekosfera.dotacje4@wp.pl

tel. 666 813 149  ekosfera.dotacje5@wp.pl