Od 1 stycznia 2019 roku mamy możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej pozwalającej nam na odliczenie kosztów poniesionych w ramach czynności związanych z termomodernizacją budynku. Jej zasady zostały określone w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).
Ulga kierowana jest do właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Daje ona możliwość odliczenia od podstawy podatku wydatków poniesionych w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia oraz usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku.
Wysokość wydatków ustalane jest na podstawie wystawionych faktur. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł dla wszystkich realizowanych przedsięwzięć.
Odliczeniu nie podlegają wydatki w części w jakiej zostały:
- dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
- zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych.
Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na Portalu Podatkowym: https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-termomodernizacyjna/
ULGA DLA DOMU - ULGA DLA PORTFELA - ULGA DLA ŚRODOWISKA

Ekosfera Energia Odnawialna Sp. z o.o.

ul. Czajkowskiego 48

38-400 Krosno

NIP 684-263-73-04

 

tel. 666 520 905  ekosfera.dotacje4@wp.pl

tel. 666 813 149  ekosfera.dotacje5@wp.pl